MINECRAFT SERVER


Za hlasování je možné získat VIP na 5 dní zdarma!

Seznam výhod balíčku VIP
Pokud nejsi online, získáš odměnu hned po přihlášení.

Příkazy - MineCube minecraft server

 • Uživatelský účet
  • /register <vaše_heslo> - Slouží k registraci, jen při první návštěvě
  • /login <vaše_heslo> - Slouží k přihlášení
  • /cpw <stare_heslo> <nove_heslo> - Slouží ke změně hesla

  • Teleport do vašeho domu
   • /home help - Zobrazí všechny příkazy
   • /home set - Nastaví vám teleport do domu na vaši aktuální pozici
   • /home delete - Smaže vám váš teleport do domu
   • /home invite <prezdivka_hrace> - Pozve daného hráče do vašeho domu
   • /home uninvite <prezdivka_hrace> - Zruší pozvání daného hráče do vašeho domu
   • /home list - Zobrazí seznam hráčů, do jejichž domů jste pozvaní
   • /home ilist - Zobrazí seznam hráčů, které jste pozvali do vašeho domu
   • /home public - Nastaví váš dům jako veřejný - můžou se do něj teleportovat všichni
   • /home private - Nastaví váš dům jako soukromý - můžou se do něj teleportovat jen pozvaní

  • Lockování
   • /ps on - Zapne možnost lockovat pozemků iron blockem
   • /ps off - Vypne možnost lockovat pozemků iron blockem
   • /ps allow <prezdívka_hráče> - Povolí danému hráči stavět ve vašem locku
   • /ps remove <prezdívka_hráče> - Zakáže danému hráči stavět ve vašem locku
   • /ps visualize - Ukáže přesnou hranici vašeho locku

  • Obchodování
   • /buy <počet> <předmět> (<maximalni_cena>) - Koupí daný předmět
   • /sell <počet> <předmět> <cena> - Dá daný předmět do nabídky obchodu
   • /cancel <předmět> - Vrátí vám předmět, který jste dali do nabídky obchodu
   • /find <předmět> (<strana>) - Najde v obchodě daný předmět
   • /stock (<prezdívka_hráče>) (<strana>) - Ukáže nabídku obchodu
   • /find <předmět> (<strana>) - Najde v obchodě daný předmět

  • Hlasování o day, night, sun, rain, kick
   • /vote <o_čem_se_hlasuje> - Začne hlasování - pouze pro VIP
   • /vote yes - Zahlasuje s odpovědí ano
   • /vote no - Zahlasuje s odpovědí ne

  • Peníze
   • /money - Zobrazí počet vašich peněz
   • /money pay <prezdívka_hráče> <kolik_peněz> - Pošle hráči danou částku peněz

  • Questy
   • /quest abort - Zruší aktuální quest
   • /quest status - Zobrazí status vašeho aktuálního questu
   • /quest completed (<strana>) - Zobrazí všechny vaše dokončené questy

  • Eventy
   • MonsterHunt event
    • /hunt - Přihlásí vás do eventu
    • /huntscore - Zobrazí vaše skóre
   • Monster arena event
    • /ma join - Port do areny a následný boj v aréně
    • /ma spec - Port na pozorovatelnu v aréně
    • /ma leave - Port pryč z arény

   • Příkazy k městům:
    Termíny:
   • Resident: Hrac bydlící ve městě
   • Mayor: Majitel města
   • Assistent: Zástupce starosty. Může používat skoro všechny příkazy co starosta.
   • Friend: Hráč, kterého vezmete do svého Friend-listu. Friend může stavit na pozemcích, které jsou vaše a nemusí být členem města.
   • Outsider: Hráč, který nebydlí ve vašem městě.
   • Allies: Obyvatelé měst, která jsou ve vašem národu.
   • Build: Pokládání kostek
   • Destroy: Bourání kostek
   • Item: Používání itemů (kbelíky, zapalovač...)
   • Switch: POužívání pák, truhel, presure platů...
   • Resident příkazy:
   • /resident
   • Informace o vás.
   • /resident ?
   • Nápověda
   • /resident friend add [jmeno]
   • Přidá hráče do vašeho Friend-listu.
   • /resident friend remove [jmeno]
   • Odebere hráče z vašeho Friend-listu.
   • /resident friend clearlist
   • Odebere všechny z vašeho Friend-listu.
   • /resident set perm on/off
   • Zapne/vypne všechna oprávnění na vašem pozemku.
   • /resident set perm [friend/ally/outsider] on/off
   • Zapne/vypne všechna oprávnění na vašem pozemku pro určitou skupinu.
   • /resident set mode map
   • Zapne automatickou mapu, když přejdete na další pozemek, mapa se znovu objeví.
   • /resident set mode townchat/tc
   • Zapne psané do městského chatu
   • /resident set mode nationchat/nc
   • Zapne psané do národního chatu
   • /resident set mode reset
   • Vypne včechy mode (mapu, chaty...)
   • Town příkazy:
   • /town
   • Informace o vašem městě
   • /town ?
   • Nápověda pro města
   • /town leave
   • Opustítě město ve kterém jste. Tímto příjdete o všechny pozemky které jste ve městě měli bez možnosti jakékoli náhrady! I vaše truhy pak připadnou městu.
   • /town spawn
   • Teleportuje vás na spawn vašeho města. Stojí 1 zlatej!
   • /town spawn [jmeno]
   • Teleportuje vás na spawn mesta [jmeno]. Stojí 5 zlatejch!
   • /town claim
   • Zabere pro město pozemek na kterém právě stojíte a sousedí s pozemekem který již město vlastní. Stojí 50 zlatejch (100 pokud se jedná o bonusový)!
   • /town claim outpost
   • Zabere pro město pozemek na kterém právě stojíte a nesousedí s pozemekem který již město vlastní. Stojí 500 zlatejch!
   • /town unclaim
   • Opustí pozemek (pozemek se stane divočinou).
   • /town withdraw [amount]
   • Vezme z městské banky [amount] peněz (může jen starosta a assistenti).
   • /town deposit [amount]
   • Uloží do městské banky [amount] peněz.
   • /town add [jmeno]
   • Pozve hráče [jmeno] do města.
   • /town kick [name]
   • Vyhodí hráče [jmeno] z města.
   • /town assistant add [jmeno]
   • Povýší hráče [jmeno] na assistenta starosty.
   • /town assistant remove [jmeno]
   • Hráč [jmeno] již nebude assistent starosty.
   • /town set board [zprava]
   • Nastaví městskou vývěsku na [zprava] (zobrazí se když se obyvatel města přihlásí do hry).
   • /town set mayor [jmeno]
   • Předá fungkci starosty hráči [jmeno]
   • /town set spawn
   • Nastaví městský spawn na místo kde stojíte (lze jen na území města).
   • /town set perm [resident/ally/outsider] [on/off]
   • Nastaví oprávnění ve městě pro dané skupiny na zapnuto/vypnuto.
   • /town set perm [build/destroy/switch/itemuse] on/off
   • Nastaví oprávnění dané akce všem skupinám na zapnuto/vypnuto.
   • /town set perm [resident/ally/outsider] [build/destroy/switch/itemuse] [on/off]
   • Nastaví oprávnění dané akce pro dané skupiny na zapnuto/vypnuto.
   • /town set taxes [amount]
   • Nastaví daně městu. Každý obyvatel bude každý skutečný den platit [amount] peněž městu, nebo bude automaticky vyhozen.
   • /town set plottax [amount]
   • Nastaví daně za pozemek městu. Každý obyvatel bude každý skutečný den platit [amount] peněž městu za každý pozemek co tento hráč vlastní, nebo pozemky připadnou městu.
   • /town set plotprice [amount]
   • Nastaví cenu pozemků ve městě.
   • /town set shopprice [amount]
   • Nastaví cenu obchodních pozemků ve městě.
   • /town set shoptax [amount]
   • Nastaví daně za obchodní pozemek městu. Každý obyvatel bude každý skutečný den platit [amount] peněž městu za každý obchodní pozemek co tento hráč vlastní, nebo pozemky připadnou městu.
   • /town set embassyprice [amount]
   • Nastaví cenu ambásadových pozemků ve městě.
   • /town set embassytax [amount]
   • Nastaví daně za ambasádový pozemek městu. Každý obyvatel bude každý skutečný den platit [amount] peněž městu za každý ambasádový pozemek co tento hráč vlastní, nebo pozemky připadnou městu.
   • /town set tag [max4znaky]
   • [max4znaky] se bude zobrazovat před jmény všech obyvatel vašeho města.
   • /town toggle explosion
   • Vypne/zapne výbuchy ve městě.
   • /town toggle fire
   • Vypne/zapne oheň ve městě.
   • /town toggle mobs
   • Vypne/zapne monstra ve městě.
   • /town toggle public
   • Vypne/zapne Jestli je město public nebo ne. Když je město public, každý hráč se může teleportovat na jeho spawn. Když město není public, jen obyvatelé města se mohou teleportovat
   • /town toggle pvp
   • Vypne/zapne pvp ve městě.
   • /town toggle taxpercent
   • Přepne mezi precuntuální a normální daní.
   • Plot Příkazy:
   • /plot claim
   • Koupí pozemek. Musíte být člen města a pozemek musí být na prodej.
   • /plot unclaim
   • Vrátí pozemek zpátky městu.
   • /plot forsale
   • Dá pozemek na prodej za cenu nastavenou městem.
   • /plot forsale [amount]
   • Dá pozemek na prodej za cenu [amount].
   • /plot notforsale
   • Zruší prodej pozemku.
   • /plot set reset
   • Nastaví pozemek jako normální pozemek.
   • /plot set shop
   • Nastaví pozemek jako obchodní pozemek.
   • /plot set embassy
   • Nastaví pozemek jako ambasádový pozemek.
   • /plot set arena
   • Nastaví pozemek jako arena pozemek.
   • /plot set wilds
   • Nastaví pozemek jako divočina pozemek.
   • Towny příkazy:
   • /towny
   • Informace.
   • /towny ?
   • Towny nápověda
   • /towny map
   • Zobrazí v chatu mapo pozemků.
   • /towny prices
   • Zobrazí ceny spojené s towny.
   • Chat příkazy:
   • /townchat or /tc
   • Píšete jen s obyvateli vašeho města.
   • /nationchat /nc
   • Píšete jen s obyvateli vašeho národu.
   • /h
   • Píšete do HelpMe chatu, pokud potřebujete pomoc od adminů.
   • /res set mode reset
   • Budete psát no normálního chatu.